Denna sida är under konstruktion och beräknas vara klar för publicering 30 juli 2017


Physitron AB och vårt tyska bolag Physitron GmbH har de senaste 12 åren bidragit till att väsentligt förbättra luftmiljön i närtid och då speciellt i gruvor, tunnlar och inomhus anläggningar. Produkterna som producerats och distribuerats genom ett internationellt nätverk av distributörer renar dieselavgaser från partiklar, kväveoxider, kolmonoxider och kolväten. Genom lobbyverksamhet har företaget påverkat den europeiska lagstiftningen beträffande utsläppgränser i närmiljön. Physitron partikelfilter med NOx rening finns numera i nästan varje nyproducerad dieselmotor ( on och off road motorer) som lämnar fabriken för att monteras in i ett fordon.

Physitron AB har bidrag till införandet av EURO 5 och Tier 3B reglerna avseende utsläppsgränser av Dieselrök.

Physitron har nu lämnat över kommersiella distributionen av avgasreninsgprodukter till Brittiska Eminox ltd.

Nu tar Physitron nästa steg för att förbättra närmiljön, nu skall vatten renas från partiklar, plaster, fibrer och all annan förorening som inte syns med blotta ögat men som driver omkring i våra insjöar, vattendrag och våra kustnära vatten.

Physitron höjer ribban under 2018. Nyfiken? Skicka mig ett mail goran.blohm@physitron.se så kommer fortlöpande information.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diese Seite ist in produktion und wird am 30 Juli veröffentlich.


Physitron AB und Physitron GmbH hat dazu beigetragen unser Luftqualität wäsentlich zu verbessern durch Reinigung von Dieselabgasen von Russpartikeln, Stickoxiden, Kohlenmoxiden und Kohlenwasserstoffen. Physitron Dieselpartikelfilter ist fast in jeden neuproduzierten Dieselmotor heute zu erhalten.

Euro 5 und Tier 3B ist eingeführt als Gesetz ( Grenswert für Dieselrauch) durch Lobbyism von der PhysitronGruppe.

Unser zusammenarbeitspartner der Brittische Eminox ltd ist für den kommersielle Distribution verantwortlich.

Physitrongruppe nimmt ab 2018 der nächste Schritt in Bereich Umwelt. Wasser werden gereinigt von Partikeln, Kunststoffe, Fasern und ander Verschmutzungn die mit blossem Auge nicht zu sehen sind aber fliessen herum in unseren Seen, Flüsse und Küstennähe gewässern.

Physitrongruppe legt die Messlatte hoch im Jahr 2018.

Neugierig? Senden Sie eine mail an goran.blohm@physitron.se und Sie bekommen sofort information um was los ist.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Slottsväg 1, SE 230 56 Alnarp.   info@gobl.eu  cell 0046730416500   

 Physitron AB, Slottsväg 1 SE 23056 Alnarp.  info@physitron.se  cell  0046730416500 

 Physitron AB, Talltiteväg 17, SE 23736 Bjärred