Physitron 2018.

Genom en större omorganisation av företag verksamma inom "avgasrening" på den europeiska marknaden öppnas dörrarna återigen för möjligheten att beställa Physitron och GOBL reservdelar, utbytes och kompletterings komponenter direkt hos Physitron AB.  Ett flertal av Physitrons "gamla" kunder  vill använda sig av denna möjlighet och detta har jag anammat.Du hittar våra kontaktuppgifter under flik " Contacts".

Har du behov av att få tillgång till Eminox produkter och inte vet vart du skall vända dig förmedlar vi gärna en kontakt direkt med Eminox ltd i UK.

GDPR 2018 policy .pdf GDPR 2018 policy .pdf
Size : 122.376 Kb
Type : pdf
BP- GOBL spareparts and productview.pdf BP- GOBL spareparts and productview.pdf
Size : 442.105 Kb
Type : pdf
Physitron spareparts . reservdelar.pdf Physitron spareparts . reservdelar.pdf
Size : 497.929 Kb
Type : pdf

Physitron 2016.

Physitron AB och Eminox ltd har funnit varandra. Under 10 år har Physitron AB försett den europeiska diesel motormarknaden med system för att rena dieselavgaser från sot partiklar, koloxider, kolväten och kväveoxider. Företaget har nått internationellt erkännande genom lobbyarbete i arbetsgrupperna AKPF(VERT) i Schweiz och FAD-Diesel i Tyskland men även nationellt då främst för Transportstyrelsen.Nu har jag nått den mogna åldern av 65 år och finner det lämpligt att dra mig tilllbaks från kampen om att förbättra luft och arbetskvaliten i främst gruvor och tunnelmiljöer. Någon naturlig arvtagare finns ej som kan axla ansvaret.Det engelska företaget Eminox ltd är en mycket lämplig kandidat att axla ansvaret. Eminox ltd är en världsaktör inom dieselavgasrening för Buss och Lastbilsmotorer. Därmed har Eminox nu i Maj 2016 övertagit verksamheten i Physitron AB. Jag kommer att finnas tillgänglig det kommande året. Jag tackar alla företagets kunder för intressanta innovativa diskussioner och lösningar som vi arbetat oss fram tillsammans. Naturligtvis hade detta inte fungerat utan de fantastiska leverantörer företaget haft och fortfarande har.Samtliga kunder flyttar med till Eminox där företagets svenska representant fortsätter arbetet.  Ta emot Eminox väl, precis som Ni tagit emot mig.Jag önskar er alla lycka till och tackar för allt förtroende Ni visat mig. TACK. Nu skall jag ägna mig åt min hobby, skriva böcker såväl fackböcker om luftföroreningar i närmiljörer och hur de kan bekämpas samt en och annan roman kommer att slinka emellan, www.gobl.eu.

Bjärred 20160512

Göran BlohmÖversätt den här sidan