Varumärket GOBL är ett icke registrerat men skyddat varumärke som används för att designa sotfilter och katalysatorer för diesel och gasdrivna motorer och, egen gjutna betongfundament och föremål, fackboks  texter.
WWW.GOBL.SEKompletta avgassystem /Partikelfilter godkända och licensierade för Euro 6.

Översätt den här sidan

Physitron 2023.

Eftermontering av Euro 6 system. Behöver du rådgivning om hur du ska ställa om din maskinpark från diesel till el? Behöver du veta aktuell lagstiftning om vilka krav din verksamhet måste uppfylla? Behöver du assistans vid förhandlingar gentemot myndigheter eller domstol? Gör som Zinkgruvan, LKAB, Boliden, Katzenberg, Zeppelin, Volvo -m.fl. - anlitar oss. Vi har kunskaperna - juridiken - tekniken - ekonom

in.                                                    

Physitron 2022.

Våra partikelfilter är nu godkända för eftermontering av fordon som ska uppgraderas till EURO 6. Våra anslutna verkstäder monterar och har fullmakt att godkänna fordonets motor för körning i alla europeiska miljözoner. Dekaler och erforderliga dokument appliceras efter godkänd montering. Våra anslutna verkstäder finns i samtliga Nordiska länder, Tyskland, Be-Ne- Lux och GB. Godkännandet gäller såväl persontransporterande som arbetsutförande fordon / maskiner. Se info under flik 2.

Physitron 2021.

Partikelfilter godkända upp till EURO 3 / Steg 4 och Katalysatorer för alla motorer i lastbilar, entreprenad, skog och lantbruks maskiner, truckar av alla kategorier, reservkraftverk, turbiner och liknande. Våra partikelfilter är speciellt utprovade för inomhus, lagerlokaler, hamnar, underjords och tunnelarbete. De flesta av våra filter är skräddarsydda för dieselmotorer (mm - anpassade och därför enkla att montera.) Genom en större omorganisation av företag verksamma inom "avgasrening" på den europeiska marknaden öppnas dörrarna återigen för möjligheten att beställa Physitron och GOBL reservdelar, utbytes och kompletterings komponenter direkt hos Physitron AB. Ett flertal av Physitrons "gamla" kunder vill använda sig av denna möjlighet. Efterfrågan på GOBL™ Partikelfilter och oxidationskatalysatorer för dieselmotorer mellan 20 - 5000 kW fortsätter och våra produkter är fortfarande intressanta för de företag som använder sig av dieseldrivna fordon.GOBL products meets the environmental regulations in the Nordic countries, Konformitätsregeln LRV in Switzerland, TRGS554 in Germany and Energy Trust savings in UK.

Physitron 2016.

      Physitron AB och Eminox ltd har funnit varandra. Under 10 år har Physitron AB försett den europeiska diesel motormarknaden med system för att rena dieselavgaser från sot partiklar, koloxider, kolväten och kväveoxider. Företaget har nått internationellt erkännande genom lobbyarbete i arbetsgrupperna AKPF(VERT) i Schweiz och FAD-Diesel i Tyskland men även nationellt då främst för Transportstyrelsen.

      Nu har jag nått den mogna åldern av 65 år och finner det lämpligt att dra mig tilllbaks från kampen om att förbättra luft och arbetskvaliten i främst gruvor och tunnelmiljöer. Någon naturlig arvtagare finns ej som kan axla ansvaret. Det engelska företaget Eminox ltd är en mycket lämplig kandidat att axla ansvaret. Eminox ltd är en världsaktör inom dieselavgasrening för Buss och Lastbilsmotorer. Därmed har Eminox nu i Maj 2016 övertagit verksamheten i Physitron AB.

      Jag kommer att finnas tillgänglig det kommande året. Jag tackar alla företagets kunder för intressanta innovativa diskussioner och lösningar som vi arbetat oss fram tillsammans. Naturligtvis hade detta inte fungerat utan de fantastiska leverantörer företaget haft och fortfarande har. Samtliga kunder flyttar med till Eminox där företagets svenska representant fortsätter arbetet.  Ta emot Eminox väl, precis som Ni tagit emot mig. Jag önskar er alla lycka till och tackar för allt förtroende Ni visat mig. TACK.

      Nu skall jag ägna mig åt min hobby, skriva böcker, fackböcker om luftföroreningar i närmiljöer under jord, i slutna rum och hur de kan bekämpas samt en och annan roman kommer att slinka emellan.

Bjärred 20160512

Göran Blohm